PCI/PCIe Digital & Pattern Instruments

PCI/PCIe 數位儀器模組

數位儀器可產生並擷取高速數位波形,常用來執行數位資料傳輸或待測裝置進行通訊、測試數位介面,這類儀器非常適合用於與數位電子產品或半導體元件腳位對接進行功能測試,或進行各種通訊編碼訊號輸出、​解析、​或交握。

庫存單位 3.3.4.4.2 分類 標籤 , , , , , ,

PCI/PCIe 數位儀器模組

NI 的 PCI / PCIe 數位儀器模組分為兩大類型,第一類為通用數位儀器模組,可用來進行數位波型發送接收,適用於介接及測試影像感測器或顯示面板或適用於其他常見的數位應用,如數位訊號輸出輸入、數位訊號條件變更偵測、通訊協定模擬、或其他客制化數位訊號接收發送作業。

第二種類為可重置數位I/O儀器模組,可以透過 FPGA 重新設置數位功能,建立自訂義的邏輯分析與通訊交握,不同模組支援不同標準的 TTL/CMOS/LVCOM 等數位傳輸與接收介面訊號。

以下是 NI PCI / PCIe 通用數位儀器模組的簡單規格比較表:

3.3.4.4.2-1.csv

通用數位儀器模組
輸入通道數量輸出通道數量單端點數位 I/O 通道電流驅動支援的匯流排最高時脈率邏輯準位與範圍雙向數位通道數量
PCI-65032.4 毫安PCI5 V TTL, 0.0V – 5.0V24
PCIe-65090024 毫安PCI Express5 V TTL, 0.0V – 5.0V96
PCIe-6535B0032 毫安PCI Express10 MHz5 V TTL, 3.3 V, 2.5 V, 0.0V – 5.0V32
PCIe-6536B0032 毫安PCI Express25 MHz5 V TTL, 0.0V – 5.0V, 2.5 V, 3.3 V32
PCIe-6537B0032 毫安PCI Express50 MHz5 V TTL, 0.0V – 5.0V, 2.5 V, 3.3 V32

3.3.4.4.2-2.csv

可重置數位I/O儀器模組
型號模組類型FPGA 類型類比輸入通道解析度取樣率類比輸出通道解析度更新率數位通道格式
PCI-7830多功能IO可重置模組Virtex-II V1000416 bits200 kS/s416 bits1 MS/s56TTL
PCI-7831多功能IO可重置模組Virtex-II V1000816 bits200 kS/s816 bits1 MS/s96TTL
PCI-7833多功能IO可重置模組Virtex-II V3000816 bits200 kS/s816 bits1 MS/s96TTL
PCIe-7841多功能IO可重置模組Virtex-5 LX30816 bits200 kS/s816 bits1 MS/s96TTL
PCIe-7842多功能IO可重置模組Virtex-5 LX50816 bits200 kS/s816 bits1 MS/s96TTL
PCIe-7851多功能IO可重置模組Virtex-5 LX30816 bits750 kS/s816 bits1 MS/s96TTL
PCIe-7852多功能IO可重置模組Virtex-5 LX50816 bits750 kS/s816 bits1 MS/s96TTL
PCIe-7853多功能IO可重置模組Virtex-5 LX85816 bits750 kS/s816 bits1 MS/s96TTL
PCIe-7854多功能IO可重置模組. Virtex-5 LX110816 bits750 kS/s816 bits1 MS/s96TTL
PCIe-7846多功能IO可重置模組Kintex-7 160T816 bits500 kS/s816 bits1 MS/s48LVTTL, LVCMOS
PCIe-7856多功能IO可重置模組Kintex-7 160T816 bits1 MS/s816 bits1 MS/s48LVTTL, LVCMOS
PCIe-7857多功能IO可重置模組Kintex-7 160T816 bits1 MS/s816 bits1 MS/s48LVTTL, LVCMOS